ฉีดศัลยกรรมน่อง

เพรียวสวยขึ้นได้
ไม่ว่าจะองศาหรือมุมไหน!

CALF 3D CONTOURING
สร้างน่องเรียวตรงสวยไร้ข้อหักงอโดยการปรับเพิ่มมิติ
ONLY PPEUM RECIPE
แก้ไขปัญหาน่องขาได้ด้วยสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยโซล

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม