ฉีดเกลี่ยไขมันใต้ตา

โเติมเต็มใต้ตาลึกและขจัดไขมันที่เป็นก้อน
รวมถึงเพิ่มความกระชับให้กับบริเวณใต้ดวงตา

Eyes ANTI-AGING
เติมเต็มร่องลึก, เพิ่มความเต่งตึง และลดรอยคล้ำของดวงตา
ทำเพียง 1 ได้ถึง 3 ด้วยสูตรพิเศษของ PPEUM
EYES EMBOSSING FILL
สร้างดวงตาที่เรียบเนียนด้วยการลดปริมาณไขมัน
และจำกัดไขมันที่ก่อตัวเป็นก้อน รวมถึงกระชับผิวรอบดวงตา

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม