ฟิลเลอร์แก้ม

เพิ่มความสมบูรณ์แบบบนใบหน้าราบเรียบbr
ให้เอิบอิ่มและดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ

Instant Relief
เติมวอลลุ่มบริเวณที่ดูลึกตอบbr
อย่างเป็นธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้น
Design Filler
รับประกันความพอใจด้วยฟิลเลอร์ที่ถูกออกแบบbr
ให้เหมาะสมกับใบหน้าแต่ละบุคคล

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม