โกลด์PTT

กำจัดต้นตอความมันและปัญหาสิว
ด้วยอนุภาคทองคำขนาดเล็ก!
ไม่ต้องมียาทาหรือยากิน
ดำเนินชีวิตประจำวันได้รวดเร็วหลังทำ!

Sebaceous gland only destroyable
กำจัดเฉพาะส่วนต่อมไขมันด้วยเข็มอนุภาคนาโนทองคำ
No Downtime
ไร้สารที่ก่อให้เกิดภาวะไวต่อแสง ไร้กังวลต่อแสงแดด!
สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม