ร้อยไหม High Nose /
ร้อยไหม Barbie Nose

แค่ร้อยไหมก็เสริมดั้งได้!
สามารถออกแบบดั้งปลายจมูก
รวมถึงปรับองศาเพื่อจมูกสวยได้ดังใจ!

NOSE LINE
เสริมดั้งและปลายจมูกเพื่อสันจมูกที่สวยงาม
อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่ามองจากมุมไหน
+FILLER
ร้อยไหมแปลงโฉมสันจมูกอย่างรวดเร็วไปอีกขั้นด้วยฟิลเลอร์

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม