จี้ไฝ/ขี้แมลงวัน

กำจัดไร้ร่องรอย
โดยไม่ทำลายผิว,สร้างรอยแผลเป็น

SPOT REMOVER
กำจัดส่วนเล็กๆได้อย่างใจ
PAINLESS
ไร้รอยด่าง, รอยแผลเป็น, และอาการปวด

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม