โวลนิวเมอร์

เครื่องยกกระชับ Monopolar RF
ที่แข็งแกร่งและปลอดภัย
ยกกระชับลึกถึงเซลล์ผิวข้างใน

HIDDEN EDGE TIP
หัวทิปแบบ HIDDEN EDGE ที่มีระบบ TILTED และ CUSHION
ทำให้ยิงคลื่นเลเซอร์
TREATMEANT TIP
สามารถเลือกหัวทิป 4 ชนิดที่เหมาะกับผิวได้

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม