ฟิลเลอร์ของ PPEUM

สร้างมิติความอิ่มเอิบและเต่งตึง
ให้คืนมาดังเดิม
ด้วยการฉีดฟิลเลอร์เทคนิคพิเศษที่ฉีดจาก
PPEUM CLINICเท่านั้น

Design
ออกแบบตามความ้องการเพื่อความเป็นธรรมชาติและสวยที่สุด!
Diversity
บประกันความพึงพอใจด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีและนำเข้า
ที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองแล้ว

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม